Thông báo
Kế hoạch Tổ chức triển lãm Ảnh nghệ thuật kỷ niệm 80 năm ra đời "Đề cương về Văn hóa Việt Nam" (1943-2023)
Thực hiện Kế hoạch số 498/KH-UBND ngày 24/02/2023 của UBND tỉnh Hải Dương về việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm 80 năm ra đời "Đề cương về Văn hóa Việt Nam" (1943-2023), Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng Kế hoạch tổ chức triển lãm Ảnh nghệ thuật "Hải Dương - Văn hóa và Phát triển" với các nội dung sau:
Thông báo Tổ chức Cuộc thi sáng tác Ca khúc và Ca cổ với chủ đề "Kiên Hải 40 năm - hình thành và phát triển"
Nhằm thiết thực chào mừng Kỷ niệm 40 năm Ngày thành lập huyện Kiên Hải và phục vụ công tác tuyên truyền nhiệm vụ chính trị của địa phương, góp phần khơi dậy niềm tự hào, nêu cao ý thức giữ gìn và phát huy truyền thống lịch sử, những giá trị văn hóa đặc sắc của huyện, giới thiệu và quảng bá về quê hương, con người, thiên nhiên, văn hóa đặc sắc, quá trình hình thành và phát triển của huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang đến với đông đảo tầng lớp nhân dân, du khách trong và ngoài tỉnh. Hội VHNT tỉnh Kiên Giang phối hợp với UBND huyện Kiên Hải tổ chức Cuộc thi sáng tác Ca khúc và Ca cổ với chủ đề "Kiên Hải 40 năm - hình thành và phát triển".
Thể lệ Cuộc thi sáng tác biểu trưng (logo) thị xã Kinh Môn
Căn cứ Quyết định số 194/QĐ-UBND ngày 06/02/2023 của Ủy ban nhân dân thị xã Kinh Môn về việc thành lập Ban Tổ chức cuộc thi sáng tác biểu trưng (Logo) về thị xã Kinh Môn. Ban Tổ chức thông báo Thể lệ cuộc thi sáng tác biểu trưng (Logo) thị xã Kinh Môn như sau:
Kế hoạch Tổ chức Cuộc thi viết và thi ảnh online với chủ đề "Tự hào người nữ chiến sĩ Công an nhân dân"
Hướng đến kỷ niệm 40 năm Ngày thành lập Hội Phụ nữ Công an nhân dân (8/3/1983 – 8/3/2023), Cục Công tác đảng và Công tác chính trị tổ chức cuộc thi viết, thi ảnh online "Tự hào người nữ chiến sĩ Công an nhân dân".
Thể lệ sáng tác các tác phẩm văn học nghệ thuật "Sống mãi với thời gian" giai đoạn 2022-2025
Triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Kết luận của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021; Quyết định số 1909/QĐ-TTg ngày 12/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển văn hóa đến 2030, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt Thể lệ sáng tác các tác phẩm văn học nghệ thuật "Sống mãi với thời gian" giai đoạn 2022-2025 hướng tới kỷ niệm 100 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2030) và 85 năm Ngày Quốc khánh Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2030) như sau:
Thể lệ cuộc thi sáng tác tranh cổ động tỉnh Hải Dương năm 2023
Thực hiện Kế hoạch liên ngành số 118/KHLN-SVHTTDL-HVHNT ngày 18/1/2023 giữa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh tổ chức Cuộc thi sáng tác tranh cổ động và Cuộc thi ảnh thời sự - nghệ thuật tỉnh năm 2023; Quyết định số 24/QĐ-SVHTTDL ngày 18/1/2023 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc thành lập Ban Tổ chức Cuộc thi sáng tác tranh cổ động và Cuộc thi ảnh thời sự - nghệ thuật tỉnh năm 2023, Ban Tổ chức ban hành Thể lệ Cuộc thi sáng tác tranh cổ động tỉnh Hải Dương năm 2023 như sau:
Thể lệ Cuộc thi sáng tác ảnh thời sự- nghệ thuật tỉnh Hải Dương năm 2023
Thực hiện Kế hoạch liên ngành số 118/KHLN-SVHTTDL-HVHNT ngày 18/1/2023 giữa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh tổ chức Cuộc thi sáng tác tranh cổ động và Cuộc thi ảnh thời sự - nghệ thuật tỉnh năm 2023; Quyết định số 24/QĐ-SVHTTDL ngày 18/1/2023 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc thành lập Ban Tổ chức Cuộc thi sáng tác tranh cổ động và Cuộc thi ảnh thời sự - nghệ thuật tỉnh năm 2023, Ban Tổ chức ban hành Thể lệ Cuộc thi sáng tác ảnh thời sự- nghệ thuật tỉnh Hải Dương năm 2023 như sau:
Thông báo trại sáng tác văn học thiếu nhi năm 2022 ở Tam Đảo
Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch phối hợp cùng Hội Nhà văn Việt Nam sẽ mở trại sáng tác văn học 15 ngày vào tháng 6.2022 ở Tam Đảo dành riêng cho các nhà văn viết về đề tài thiếu nhi.
Mời gửi tác phẩm số Kỷ niệm 60 năm Báo Hải Dương ra số đầu
Văn nghệ Hải Dương đề nghị các hội viên Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh tích cực tham gia hưởng ứng
Mời viết bài cho số Xuân Nhâm Dần
Nhân dịp đón xuân Nhâm Dần 2021, Tạp chí Văn nghệ Hải Dương sẽ ra mắt bạn đọc số Xuân đặc biệt
12
na
na
na
na
Chuyên mục nổi bật
na
na
na
na