Thông báo
Thể lệ Cuộc thi và Triển lãm ảnh Biển đảo quê hương lần II
Cuộc thi và Triển lãm ảnh nghệ thuật cấp quốc gia về đề tài biển, đảo quê hương "Tổ quốc bên bờ sóng" lần thứ II (Cuộc thi) nhằm giới thiệu, quảng bá về tiềm năng, vẻ đẹp của thiên nhiên, con người vùng biển, đảo Việt Nam đến với đông đảo công chúng yêu nghệ thuật trong nước và nước ngoài.
123
na
na
na
na
Chuyên mục nổi bật
na
na
na
na